« back / zurück

*) Teilgesprengte Rohrträger
eng.: Partially blown-up pipeline carriers